Start   Om Oss Sortiment Träskydd Kontakt
Miljöpolicy | | Loggor

 

© Ernst Hjorts Trävaru AB · Box 4 · 261 22 Landskrona · Tel: 0418-16670 · Fax: 0418-10581 · E-post: info@hjortens.se

 

 

 

 

 

 

Kvalitetspolicy

 

Ernst Hjorts Trävaru AB:s målsättning är att vara våra kunders bästa samarbetspartner inom tryckimpregnerade trävaror. Detta uppnås genom att på ett affärsmässigt sätt producera, marknadsföra och distribuera ett brett sortiment högkvalitativa tryckimpregnerade trävaror med fokus på kundens behov. Kundnyttan och vår strävan efter ständiga kvatitetsförbättringar ska genomsyra alla våra verksamhetsprocesser.

 

 

Vårt kvalitetsarbete kännetecknas av att:

 

 

·  Vi sätter kunden i centrum i allt vi gör.

 

·  Vi tillhandahåller ett brett sortiment produkter och tjänster med bästa möjliga

   produktegenskaper och pris.

 

·  Vi utvecklar och förbättrar produkter och tjänster och anpassar dem efter våra kunders behov.

 

·  Vi levererar våra produkter på avtalad tid och på sådant sätt att produkternas kvalitet

   garanteras.

 

·  Vi upprätthåller en hög teknisk standard genom att aktivt söka information om nyheter inom

   produktområdet.

 

·  Vi ställer krav på underleverantörer som motsvarar de krav vi ställer på vår egen verksamhet.

 

·  Vi följer de lagar och andra krav som vi berörs av inom ramen för vår verksamhetsutövning.

 

·  Vi ser till att vår personal löpande får den information och utbildning som behövs för att

   upprätthålla ett aktivt kvalitetsarbete.

Start