Start   Om Oss Sortiment Träskydd Kontakt
| Kvalitetspolicy | Loggor

 

© Ernst Hjorts Trävaru AB · Box 4 · 261 22 Landskrona · Tel: 0418-16670 · Fax: 0418-10581 · E-post: info@hjortens.se

 

 

 

 

 

 

Miljöpolicy

 

Ernst Hjorts Trävaru AB träskyddsbehandlar virke genom tryckimpregnering. Vi arbetar för att producera tryckimpregnerat virke som på bästa sätt, med hänsyn taget till miljö, teknik och ekonomi, uppfyller våra kunders krav på beständighet och som dessutom kräver ett minimum av underhåll. 

 

 

Vårt miljöarbete kännetecknas av att:

 

 

·  Vi strävar efter att alltid använda bästa tillgängliga metod för impregnering med hänsyn

   tagen till produktsvalsprincipen.

 

·  Vi arbetar för att kontinuerligt uppdatera vår produktionsutrustning föratt hålla samma standard

   som nyproducerad utrustning och därmed minska vår miljöpåverkan.

 

·  Vi arbetar för att undvika efterbearbetning av tryckimpregnerat trä genom att uppmuntra våra

   kunder till att beställa ändamålsanpassat virke.

 

·  Vi arbetar för ständiga förbättringar av miljöprestanda och för att förebygga föroreningar som

   följd av vår verksamhet.

 

·  Vi följer lagar och andra krav som vi berörs av inom ramen för vår egenkontroll.

 

·  Vi upprätthåller kompetensen hos våra medarbetare så att de förstår sin del i företagets

   miljöarbete – alla ska bidra.

 

·  Vi kommunicerar öppet vårt miljöarbete internt och externt.

Start