Start   Om Oss Sortiment Träskydd Kontakt

 

© Ernst Hjorts Trävaru AB · Box 4 · 261 22 Landskrona · Tel: 0418-16670 · Fax: 0418-10581 · E-post: info@hjortens.se

 

 

 

 

 

Om Oss

 

HJORTEN´s – Ernst Hjorts Trävaru AB – är ett företag som funnits i Landskrona sedan slutet av 1800-talet. Verksamheten som tidigare var en traditionell brädgård är idag inriktad på produktion och försäljning av tryckimpregnerade trävaror.

 

Med en bakgrund inom bygghandeln och med lång erfarenhet och gedigen kunskap av tryckimpregnering, har vi en god förståelse för de krav och önskemål våra kunder har. Vi vet att våra kunder efterfrågar ett brett sortiment när det kommer till dimensioner, längder och profiler. Men vi vet också att de ställer krav på bra service, tillgänglighet och inte minst leveranser av rätt produkter i rätt tid.

 

Vår målsättning är därför, nu som tidigare, att vara våra kunders bästa samarbetspartner inom tryckimpregnerade trävaror – en partner som lovar en hög servicegrad, leveranssäkerhet och som finns tillgänglig när ni vill.

 

För att leva upp till vår höga målsättning använder vi oss av en miljöriktig och kvalitetskontrollerad produktion. Vi har ett eget hyvleri för att ha en hög beredskap för snabba beställningar och för att kunna anpassa produktionen till våra kunders behov. Vi transporterar våra trävaror i egen regi, vilket innebär snabbare och mer flexibla leveranser till våra kunder.

 

Detta sammantaget ger oss stora förhoppningar om att vi även i fortsättningen ska vara våra kunders bästa samarbetspartner när det gäller tryckimpregnerade trävaror.

 

 

HJORTEN´s träterminal finner ni i Landskrona, centralt placerad mitt i Öresundsregionen.

 

 

 

HJORTEN´s är ett trippel AAA-företag sedan 2002

  

 

Start