Start   Om Oss Sortiment Träskydd Kontakt

 

Träskydd 

 

Virket tryckimpregneras för att det ska stå emot solljus,

regnvatten och skadeangrepp. Tryckimpregnering ger idag

en överlägsen hållbarhet och motståndskraft mot

röta och skadeinsekter.

 

Processen

 

HJORTEN´s tillverkningsprocess är en sk Fullcellimpregnering,

vilket innebär att man först utsätter virket för vacuum och

därefter med övertryck tillsätter en impregneringslösning.

 

Kvalitet

 

HJORTEN´s impregnerar enligt den nordiska NTR-normen i

klass A och AB med ett krom- och arsenikfritt medel.

 

NTR-märket garanterar inte bara

kvalitet, det borgar också för en

absolut miljöriktig produktions-

process. All impregnering sker

i slutna tankar och kontrolleras

regelbundet.

 

SP, Sveriges Tekniska

Forskningsinstitut svarar för

auktorisationen för användandet

av NTR-märket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start

© Ernst Hjorts Trävaru AB · Box 4 · 261 22 Landskrona · Tel: 0418-16670 · Fax: 0418-10581 · E-post: info@hjortens.se

 Läs mer om tryckimpregnering: